img img img img

Hakkımda

Hakkımda

ÖZGEÇMİŞ

Uzm. Dr. Ardıl Bayram Şahin

Psikiyatrist & Psikoterapist

 

Uzm. Dr. Ardıl Bayram Şahin

         İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Programı’nda Tıp Eğitimini tamamlayarak Tıp Doktoru ünvanı aldı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimini tamamlayarak Uzman Doktor oldu. 

         Uzmanlık ihtisası süresince Türkiye’nin en köklü iki psikiyatri kliniğinde çalıştı. Bütünsel psikiyatrik muayeneNöropsikiyatrik MuayeneRuhsal hastalıkların ilaçla tedavisi (Psikofarmakoloji),  Psikoterapiler ve ilaç tedavisi + psikoterapi (kombinasyon tedavileri) konusunda uzmanlaştı.                                          

         Prof. Dr. Mazhar Osman Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde;
 Kadın ve Erkek Kapalı Psikiyatri, 
 Alkol-Madde Tedavi Merkezi (AMATEM), 
 Adli Psikiyatri servisleri ve 
 EKT (Elektrokonvülsif Tedavi) Ünitesinde psikiyatri asistanı olarak çalıştı.

         İstanbul Üniversitesi (İ.Ü), İstanbul Tıp Fakültesi (İTF), Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında;
Kadın ve Erkek Kapalı Psikiyatri Servisleri, 
Duygudurum Bozuklukları Birimi (Bipolar Bozukluklar ve Depresyon), 
Psikoz Araştırma Programı (Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar), 
Geriatrik Psikiyatri Programı (Yaşlılık Psikiyatrisi, Nöropsikiyatrik Hastalıklar), 
Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi, 
Sosyal Psikiyatri Birimi (Cinsel İşlev Bozuklukları Polikliniği, Kişilik Bozuklukları Psikodinamik ve Grup Psikoterapisi), 
Psikoterapi Polikliniği (Kısa Süreli Psikodinamik Psikoterapi), 
Genel Psikiyatri Polikliniği, 
Psikonevroz-Psikoterapi Birimi (Nevrozlara Psikanalitik Psikoterapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi)
Yeme Bozuklukları Programı; ve
Anksiyete Bozukluklukları Programında (Anksiyete Bozuklukları ve Obsesif Kompulsif Bozukluklar) öğretim üyelerinin süpervizyonları altında hasta takip ve tedavilerini üstlenerek farklı psikiyatrik rahatsızlıkların farmakolojik tedavi ve psikoterapileri konusunda yetkinlik kazandı.

         Uzmanlık eğitimi rotasyonları kapsamında İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında ve Nöroloji Anabilim Dalı, Davranış Nörolojisi Birimi (Demans ve Parkinson Polikliniği) ve Epilepsi Birimlerinde  asistan olarak çalıştı. 

         İTF Psikiyatri Anabilim Dalı Sanatla Psikoterapi ve Rehabilitasyon Programında Ruhsal Bozukluklarda Sanat Psikoterapileri Uygulamalı Eğitim Programını tamamladı. Sanatla psikoterapileri ve grup psikoterapisi çalışmalarına katıldı. Uzmanlık tez çalışmasını Cinsel Azınlık Stresi ve Psikolojik Dayanıklılık üzerine yaptı, bu çalışma için cinsiyet dönüşüm süreci için kliniğe başvuran çok sayıda transgender ve cinsiyet kimliğinden hoşnut olmayan kişiyle çalıştı.

         Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimi süresince psikiyatri ve psikoterapiler alanında aldığı teorik eğitim ve süpervizyonlara ek olarak psikoterapiler alanında çok sayıda modüler eğitimi tamamladı ve sertifiye edildi. Ağırlıklı olarak Psikanalitik (Psikodinamik ve Destekleyici) Psikoterapi ekolü ile çalışıyor. Ruhsal sorun odaklı Cinsel Terapi ve Tedaviler, Cinsel Travma ve Ruhsal Travma Terapileri, Bilişsel Davranışçı Terapiler uyguluyor.

         İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde uzmanlık eğitimi tamamladıktan sonra, devlet hizmet yükümlülüğü görevini yerine getirmek için T.C Sağlık Bakanlığı İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine Psikiyatri Uzmanı olarak atandı. Bu hastanede aynı zamanda psikiyatri asistanlarının uzmanlık eğitim programı kapsamında psikiyatri dersleri verdi. Görev süresini tamamladıktan sonra bu hastaneden ayrıldı.

         Halen kendi muayenehanesinde Bütünsel Psikiyatrik Muayene, Psikiyatrik rahatsızlıkların Teşhisi,  Tedavisi ( İlaç Tedavisi ve Psikoterapi) hizmetleri sunuyor.

 

Akademik Eğitimleri

2005-2012

Tıp Doktoru

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,
İngilizce Tıp Programı

2014 - 2016

Araştırma Görevlisi

Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

2016-2020

Uzman Doktor

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Mesleki Eğitimleri

Psikanalitik Psikoterapiler- Destekleyici  Eğitim Programı

Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu

2020-2022 

Ruhsal  Travma ve Cinsel Travma Terapileri Teorik ve Süpervizyon Eğitimi 

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD)

2019-2021

Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Eğitimi ve Cinsel Terapiler Teorik ve Süpervizyon Eğitimi

Cinsel Eğitim Tedavi Araştırma Derneği (CETAD)

2016-2020

Travma ve İlişkili Ruhsal Bozukluklarda EMDR Teorik ve Uygulamalı Eğitim

 

A B Düşünce Atölyesi

2018

Bilişsel Davranışçı Terapiler Temel ve İleri Teorik Eğitimi

Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği

2015/2021

Kognitif ve Davranışçı Terapi Süpervizyon Eğitimi 

Kognitif ve Davranışçı Terapi Derneği – Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur

2021

Lacancı Psikanaliz Eğitim Programları 

Ecole de Psychanalyse Forum des Champ Lacanien – Turquie.

 2016-2018
Psikanalitik Psikoterapi-Dinamik Psikoterapi Süpervizyon Eğitimi
 

Türkiye Psikiyatri Derneği

2015-2016

Psikanalize Giriş Seminerleri

Psike-İstanbul Psikanaliz Derneği

2015-2016

Psikanalizin Dört Ekolü Seminerleri

Türkiye Psikiyatri Derneği

2017

Reproductive Health and Sexual Orientation & Gender Identity Training Program

United Nations Population Fund

2010

Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği ilgili Başvuruların Ele Alınması Çalıştayları 1-2-3

İstanbul Bilgi Üniversitesi

2016-2017

Sanatla Psikoterapi Teorik ve Uygulamalı Eğitimi

İstanbul Üniversitesi İTF Sanat Psikoterapisi ve Rehabilitasyon Programı

2015-2017

Psikiyatride Grup Psikoterapileri Eğitimi
 

Türkiye Psikiyatri Derneği

2014

Alkol-Madde Kullanım Bozuklukları Tanı-Tedavi Eğitim Programı

Türkiye Psikiyatri Derneği

2016-2017
Motivasyonel Görüşme Eğitimi

Türkiye Psikiyatri Derneği

2016

Demans Okulu
Türk Nöroloji  Derneği
 
2016
Davranış Nörolojisi Kursu 

Türk Nöropsikiyatri Derneği

2019

Verdiği psikiyatri dersleri ve yaptığı sunumlar

Konuşma veya Bildiri ile Katıldığı / Katılımcı Olduğu Kongreler

Üyesi olduğu dernekler, aldığı görevler

 Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) üyesidir. 

      TPD Cinsellik ve Cinsel Bozukluklar, Duydurum Bozuklukları, Kişilik Bozuklukları, Nörobilim, Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi Bilimsel Çalışma Birimleri üyesidir.
       2016 – 2018 yılları arasında Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulunda görev aldı.

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD) üyesidir. 

Türk Nöropsikiyatri Derneği üyesidir.

Uluslararası Forum – Lacancı Forumlar Psikanaliz Okulu üyesidir. 
[Internationale des Forums – École de Psychanalyse des Forums du Champ Lacanien (IF- EPFCL)]

Türk Tabipleri Birliği üyesidir.