img img img img

Başka Tıbbi Durumlara Bağlı Bipolar ve İlişkili Bozukluk

Başka Tıbbi Durumlara Bağlı Bipolar ve İlişkili Bozukluklar

Heading Title

Button Text

Bipolar ve İlişkili Bozukluklar başka sağlık durumları nedeniyle oluşabilmektedir. Başka bir tıbbi neden bağlı gelişen Anksiyete Bozukluğu, psikiyatrik anamnez, fiziksel muayene ve laboratuvar tetkikleri doğrultusunda araştırılır.