img img img img

Distimi, İnatçı Depresif Bozukluk

Distimi

Heading Title

Button Text

Distimi, süregiden (kronik) depresyon olarak adlandırılabilmektedir. 2 yıl ve üzerinde depresif duygudurum ve bazı depresyon şikayetleriyle karakterizedir.