img img img img

Psikanalitik Psikoterapi

Psikanalitik Psikoterapiler

Heading Title

Button Text

Psikanaliz yüz yıldan da fazla bir süre önce Alman Psikanalist Tıp doktoru Nöropsikiyatrist Sigmund Freud tarafından keşfedilmiştir. Sigmund Freud bu keşfini biyolojik bir neden bulunamayan ruhsal hastalıkların nedenlerini araştırırken geliştirmiştir. Psikanalitik kuram yıllar içerisinde farklı kuramcılar tarafından geliştirilerek bugün önemli bir tedavi alanı olmuştur. Freud’un temel psikanaliz kurallarını geliştiren bir diğer önemli psikanalist Jacques Lacan olmuştur. Freud’a göre Psikanaliz:

1- Başka türlü pek az anlaşılabilir olan süreçleri araştırma işleminin adıdır.

2- Bu işlem üzerine kurulan nevrotik bozuklukları ele alma yönteminin adıdır.

3- Bu yolla elde edilen psikolojik kavram dizisinin adıdır.

Freud’un çalışması Psikanaliz iki temel varsayım üzerine kurulmuştu: Ruhsal Nedensellik ve Bilinçdışının varlığı.
Bunlardan ilki ruhsal nedensellikti.
Ruhsal nedensellik, her ruhsal olayın kendisinden önceki olaylarla ilişkili olduğu varsayımına dayanır. Zihinsel yaşamımızdaki olayların öncekilerle ilişkisiz ve rastgeleymiş gibi olması sadece görünüştedir. Aslında zihinsel olaylar da neden-sonuç ilikisi ve bir süreklilik içerisindedir. Bu bağlantıların görünür olmamasının nedeni bilinçin ötesinde bilinçdışı süreçlerle ilişkili olmasındandır. Örneğin, bir şeyi unutuvermek ya da rüyalar bu iki temel varsayımı açıklamak için iyi örneklerdir.

Sigmund Freud’un keşfettiği Psikanalizin çalışma yöntemleriyle yapılan psikoterapilerdir. Psikanalitik psikoterapi tüm psikoterapi ekollerinin üzerinde filizlendiği bir ekol olarak tanımlanabilir. Yüz yıldan fazla gelişim süreci vardır. Diğer tüm terapilerden temeldeki farklılıklarından birisi serbest çağrışım; hastanın aklına geleni sansürsüzce söylemesidir. Bir diğeri ise bilinçdışının varlığı üzerine çalışılmasıdır.

Psikanaliz ile Destekleyici Psikoterapi yelpazesi içerisinde farklı Psikanalitik Psikoterapi türleri olduğu söylenebilir. Bu yaklaşımlar temelde psikanalitik psikoterapi esaslarına göre uygulanırken hastaya göre bazı teknik ekleme/eksiltmeleri içerir.
Psikodinamik Psikoterapi
Psikanalitik Psikoterapi
Destekleyici Psikoterapi temelde psikanalitik ekole tabidir.

Psikanalitik psikoterapiler bilişsel ve davranıçı terapilerden farklı olarak daha uzun süreli ve açık uçlu olabilir. Bunun yanında sorun odaklı kısa süreli psikodinamik psikoterapiler de uygulanabilmektedir.

Psikanalitik psikoterapide rüyalar önemli çalışma alanıdır. Freud’a göre Rüyalar Bilinçdışına giden kral yoldur. Psikoterapi çalışmasında eğer bilinçdışını anlamak isteniyorsa rüyalar bunun için önemli bir materyaldir.