img img img img

Ruhsal Travma Terapisi

Ruhsal Travma Terapisi

Heading Title

Button Text

Travma kişinin kendisi ve dünya hakkındaki anlam ve algısını, insan ilişkilerini ciddi şekilde bozan, iç dünyası ile dış dünyası arasında uyumsuzluk yaratan özetle kişinin hayata bakışını derinden sarsan yaşantılardır. Travmatik olayı kişiye şiddetli bir korku ve çaresizlik hissettirir. Travmatik olay kişinin anlam dünyasını güvenilir, öngörülebilir ve kontrol edilebilir olmaktan çıkarabilir.

1- Bireysel - Toplumsal

2- Doğal - İnsan Eliyle

3- Tekil - Çoğul (Akut-Kronik)

Zihinsel, duygusal ve bedensel çok farklı belirtiler olabilir.
Kaygı, öfke, yalnızlık, suçluluk duygusu, yetersizlik ve değersizlik düşünceleri, korku, kontrol kaybı ve yabancılaşma hisleri, bedensel belirtiler (baş ağrısı, bulantı, baş dönmesi, çarpıntı, nefes darlığı,terleme, titreme vb.) görülebilir.
Travmatik olayı zihinden çıkaramama, olaya ilişkin sahnelerin gözün önüne gelmesi, olayla ilişkili korkulu rüyaların görülmesi, irkilme, travmatik olayı hatırlatan şeylere karşı yoğun rahatsızlık duyma, kaçınma, travmatik anıyı hatırlamamak veya hatırlamamaya çalışmak gibi belirtiler görülebilir.

Bir psikiyatri uzmanı tarafından yapılan bütünsel psikiyatrik muayene sonrasında travma ile ilişki bozuklukların tanısı konulabilir ve tedavisi planlanabilir.

Travma ve Stres ile ilişki bozuklukların tedavisi ağırlıklı olarak psikoterapi olsa da, travmanın akut döneminde şiddetli belirtiler için ve süreğen dönemde ise travmanın duygulanımsal etkileri için ilaç tedavisi gerekebilmektedir.

Ruhsal travma belirtilerini ortadan kaldırmak için uygulanan soruna yönelik psikoterapilerdendir. Psikanalitik-Destekleyici Psikoterapi, Bilişsel Davranışçı (EMDR, Kognitif, Metakognitif, Mindfulness, Prolonged Exposure) ve Psikodrama teknikleri kullanılabilmektedir.

Tedavi ile amaçlanan travmanın unutulması değil işlenmesidir.

Bilişsel bir psikoterapi tekniğidir. Göz Hareketleriyle Yeniden İşleme (EMDR-Eye Movement Desensitization Reprocessing) travmatik olayın göz hareketleriyle eş zamanlı olarak sistematik duyarsızlaştırma ve yeniden işlenmesidir.

EMDR sonrası, travmatik hikayenin uygulama öncesi kişiye verdiği rahatsız edici etkisini göstermemesi hedeflenir.