img img img img

Şizotipal Kişilik Bozukluğu

Şizotipal Kişilik Bozukluğu

Heading Title

Button Text

Düşünce ve davranışlarında garip ve olağan dışı özellikler taşıyan, zor ilişki kuran, eksantrik bir kişilik yapısıyla karakterize, şizofreni yelpazesi içerisinde yer alan bir kişilik bozukluğu türüdür.